Vergeet uw Integraal Milieujaarverslag niet

Vergeet uw Integraal Milieujaarverslag niet

Komt uw bedrijf voor op de steekproeflijst van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het invullen van het Integraal Milieujaarverslag? Vergeet dan niet dit verslag vóór 14 maart a.s. ingevuld en aangetekend terug te sturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Milieubeleid

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) is ingevoerd in 2005. Het IMJV integreert drie aangiften: het milieujaarverslag, de afvalstoffenmelding en grondwaterstatistiek. Het verslag bundelt in feite de milieugegevens zoals wateremissie, luchtemissie, afval-, grondwater- en energiegegevens van uw bedrijf. OVAM selecteert zelf op statistische basis bedrijven. Ongeveer 14.000 bedrijven en de IPPC-bedrijven hebben een meldingsplicht van hun bedrijfsafvalstoffen van het voorbije jaar. Of uw bedrijf IMJV-plichtig is, komt u het snelst te weten via de milieucoördinator of de preventieadviseur. U krijgt de formulieren voor het invullen van het verslag eind januari van de overheid. Ook de bedrijven die door andere activiteiten een IMJV moeten invullen: afvalstoffenmelding voor verwerker en producenten, grondwaterstatistiek, emissiegegevens met betrekking tot lucht en water en/of energiegegevens. De formulieren voor de aangifte van de heffing op de waterverontreiniging en winning van grondwater verstuurt de Vlaamse Milieumaatschappij apart.

Aangifte

De aangifte gebeurt via de papieren weg of elektonisch via het internetloket dat u vindt op http://imjv.milieuinfo.be. Om in het IMJV-loket te kunnen werken, hebt u een federaal token of elektronische identiteitskaart (eID) nodig. Hebt u deze nog niet, dan vraagt u het federaal token aan op www.belgium.be.

Kalender

Hou volgende data in het oog. Vóór 31 januari van elk stuurt de administratie met de post een aangifteformulier. Afhankelijk van uw activiteiten omvat dit een gedeelte over de emissies (het voormalige milieujaarverslag), de aangifte van bedrijfsafvalstoffen, de aangifte van de heffing inzake afvalwater en de aangifte van informatie over grondwaterwinning. Heeft u de voorgaande jaren uw aangifte via het internetloket ingediend, dan ontvangt u enkel een brief met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Stelt u vast dat u vóór 15 februari geen IMJV heeft ontvangen of zijn niet alle delen toegekomen, dan meldt u dit aan de administratie. U bent zelf immers verantwoordelijk om na te gaan of u aangifteplichtig bent of niet.
Belangrijk is dat u vóór 15 maart (d.i. ten laatste op 14 maart) het ingevulde IMJV terugstuurt naar de centrale administratie.

Adres

Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en energie
Aangifte Integraal Milieujaarverslag
Koning Albert II laan 20 bus 18
1000 Brussel
E-mail: imjv@milieuinfo.be

Nieuws

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coŲperatieve vennootschap, Ö Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk is als de woning NIET volledig wordt afgebroken. Daarop bestaat al zowat 10 jaar een uitzondering maar die is beperkt tot enkele gebieden in BelgiŽ (32 in totaal). In die zones is afbraak en heropbouw wel onderworpen aan 6%. Als het aan de regering ligt, wordt de uitzondering uitgebreid tot het ganse Belgische grondgebied.

Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiŽle reserves weer op te bouwen. Houdt u uw winsten in de vennootschap, dan bespaart u snel maar tijdelijk, heel wat belastingen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief