Energiebesparende investeringen verhogen het kadastraal inkomen van uw woning niet

Energiebesparende investeringen verhogen het kadastraal inkomen van uw woning niet

Wanneer u werken uitvoert om uw woning meer energievriendelijk te maken, zal het kadastraal inkomen van uw woning niet verhogen. Alleen investeringen om het comfort of de bewoonbare oppervlakte te verhogen, komen in aanmerking voor een herziening van het kadastraal inkomen.

Wat is het kadastraal inkomen?

Wanneer u een woning bezit, dan is daar een kadastraal inkomen (KI) aan toegekend. Dat KI is een fictief inkomen dat geacht wordt overeen te stemmen met het jaarlijks netto-inkomen van uw woning.

Elk jaar wordt het kadastraal inkomen van uw woning geïndexeerd en aan de index van de consumptieprijzen aangepast. Het geïndexeerd  KI wordt vastgesteld door het KI te vermenigvuldigen met een revalorisatiecoëfficiënt. Die revalorisatiecoëfficiënt wordt door de overheid vastgelegd. Voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) is deze vastgelegd op 3,87. Voor aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009) bedraagt de coëfficiënt 3,88.

Hoe kan dit verhoogd worden?

Bij aanzienlijke verbouwingen van uw woning moet het KI opnieuw vastgesteld worden. U bent verplicht om binnen de 30 dagen na het einde van de werken of nadat u er bent gaan wonen, aangifte te doen bij de Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie (AAP). De AAP zal u het nieuwe of herziene kadastraal inkomen officieel meedelen. U kan in beroep gaan indien u niet akkoord gaat met de herziening.

Verbouwingen die uw woning energievriendelijker maken

Wanneer u werken uitvoert om uw woning meer energievriendelijk te maken, zal uw KI niet verhogen. Dat heeft de minister recent bevestigd in een omzendbrief aan de belastingadministratie. In deze brief worden volgende voorbeelden van investeringen aangehaald die geen aanleiding mogen geven tot een verhoging van het KI:

Waterverwarming plaatsen die gebruik maakt van zonne-energie (voor zover er vóór de werken een systeem van waterverwarming aanwezig was).

Zonnecelpanelen plaatsen om zonne-energie om te zetten in elektrische energie.

Beglazing vervangen door dubbele of driedubbele superisolerende beglazing.

Dak, muren en vloeren isoleren.

Een warmteregeling van centrale verwarming plaatsen door middel van thermostatische kranen en/of door een thermostaat met tijdsinschakeling.

Een oude verwarmingsketel vervangen door een condensatieketel of  houtgestookte verwarmingsketel.

Een oude verwarmingsketel vervangen door een micro-warmtekrachtinstallatie of geothermische warmtepomp.

Woning renoveren tot "passieve woning".

Het is mogelijk dat er buiten deze lijst ook andere werken zijn die geen aanleiding geven tot een verhoging van het KI. Het is dan ook een niet-limitatieve lijst van investeringen met als belangrijkste doel energiebesparingen te verwezenlijken.

Verbouwingen die het comfort verhogen

Het verbouwen van een woning om een hoger comfort te bereiken, zal wel in aanmerking komen voor een verhoging van het KI. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het plaatsen van centrale verwarming.
Daarnaast moeten ook de klassieke verbouwingen die de bewoonbare oppervlakte vergroten aangegeven worden om uw KI te herzien. Dat is onder meer het geval wanneer u een veranda aanbouwt of wanneer u uw zolder verbouwt tot een woonruimte met slaapkamers en badkamer.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief