Geen belastingvermindering voor isolerende garagepoort

Geen belastingvermindering voor isolerende garagepoort

De belastingvermindering voor muurisolatie is niet van toepassing voor garagepoorten. Zelfs niet wanneer de nieuwe poort voldoet aan de isolatienormen. Wanneer u een garagepoort vervangt door een goed geïsoleerde muur, kan u wel op de belastingvermindering rekenen. Er is wel een belastingvermindering wanneer u een gepantserde garagepoort plaatst. U kan dan beroep doen op de belastingvermindering voor investeringen tegen inbraak en beveiliging. Dat bevestigt de minister van Financiën in zijn antwoord op een parlementaire vraag.

 Belastingvermindering voor de isolatie van muren

Wanneer u energiebesparende investeringen doet in uw woning kan, u voor muur- en vloerisolatie genieten van een belastingvermindering. Er zijn wel bepaalde voorwaarden die u moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de technische vereisten van het isolatiemateriaal. U kan de belastingvermindering alleen krijgen voor de uitgaven die u betaald heeft in 2009 en 2010. Dit is dus een tijdelijke maatregel.

Maximum 40% van de uitgaven die u gedaan heeft, kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Daarenboven kan u per jaar maximum 2 770 euro aftrekken voor alle investeringen in energiebesparende uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de uitgaven voor de isolatie van daken, de vervanging van oude stookketels en het plaatsen van dubbele beglazing.

Geen belastingvermindering voor garagepoort die voldoet aan isolatienormen

De uitgaven voor plaatsing van een geïsoleerde sectionale garagepoort kunnen niet worden aangemerkt als de uitgaven voor de isolatie van een muur. Bijgevolg kan u geen belastingvermindering genieten voor isolatie van muren wanneer u een geïsoleerde sectionale garagepoort laat plaatsen, zelfs niet wanneer de poort voldoet aan de vereiste isolatienormen voor de isolatie van een muur.

Garagepoort vervangen door muur: wel belastingvermindering isolatie

De belastingvermindering voor isolatie is wel van toepassing wanneer u uw garagepoort die geïntegreerd is in uw woning, laat vervangen door een muur. De uitgaven voor de isolatie van die muur komen dan in aanmerking voor de belastingvermindering. U moet wel de vereiste isolatienormen voor de isolatie van een muur behalen.
 
Wanneer u de uitgaven in 2010 hebt gedaan, dan kan u alleen een belastingvermindering krijgen wanneer uw woning minimum vijf jaar oud is. De uitgaven komen immers alleen in aanmerking voor zover de garage wordt omgebouwd tot een deel van de woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de isolerende werken aan de muur van de garage. De uitgaven die betrekking hebben op het optrekken van de muur komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Belastingvermindering voor beveiliging mogelijk voor gepantserde poort

Indien de sectionale poort als een gepantserde poort kan worden aangemerkt, kunnen de uitgaven voor deze poort in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand. Die belastingvermindering is gelijk aan 50% van de uitgaven die u gedaan heeft, met een maximum van 690 euro (aanslagjaar 2011). Ook hier moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief