Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Als u een nieuw huis koopt vanaf 1 januari 2011, dan betaalt u op de grond btw (21%) in de plaats van registratierechten (10% in Vlaanderen). De btw-administratie heeft deze nieuwe regel nu verduidelijkt.

Btw op de verkoop van een gebouw met bijhorend terrein

Vanaf 1 januari 2011 wordt de verkoop van een terrein (met een nieuw gebouw) niet langer onderworpen aan registratierechten maar belast met btw. Hiervoor moeten de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn : 

er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw;

de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht;

de grond wordt op tegelijk met het gebouw overgedragen.

Als de voorwaarden niet voldaan zijn, dan betaalt u registratierechten op de aankoop van het terrein. De registratierechten bedragen 10% van de aankoopprijs wanneer u een grond in het Vlaamse gewest koopt. Voor een grond in het Brusselse of Waalse gewest, betaalt u 12,5% registratierechten.

Wat als ik een appartement op plan koop?

De btw-administratie heeft ook duidelijk gemaakt hoe deze regels moeten toegepast worden bij een verkoop op plan. Zij maken een onderscheid tussen een verkoop van "in aanbouw zijnde gebouwen" en "nog op te richten gebouwen".

Wanneer u een overeenkomst tekent om een te bouwen huis of appartement te kopen, dan krijgt u onmiddellijk de rechten op de grond. Volgens de btw-administratie wordt de grond dan niet gelijk met het gebouw verkocht. Er is op dat moment immers nog geen gebouw. In dat geval betaalt u registratierechten op de aankoopprijs van de grond.

Wanneer u een overeenkomst tekent om een huis of appartement in aanbouw te kopen, dan krijgt u onmiddellijk de rechten op de grond en de bestaande gebouwen. Een bestaand deel van het huis of appartement in aanbouw bestaat dan al als "gebouw" volgens het btw-wetboek en wordt dan ook gelijkgesteld met de overdracht van een gebouw. In dat geval betaalt u btw op de aankoopprijs van de grond.

Registratierechten bij aankoop van bouwgrond

Als u alleen een bouwgrond koopt, dan betaalt u alleen registratierechten op de prijs van de grond. U koopt dan immers geen nieuw gebouw met bijhorende grond.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief