Financiële sector vanaf 1 april onder dubbel toezicht van de NBB en de FSMA

Financiële sector vanaf 1 april onder dubbel toezicht van de NBB en de FSMA

De hervorming van het toezicht op de financiële sector - het Twin Peaks project – is rond. Vanaf 1 april 2011 staan de banken en verzekeringsmaatschappijen onder het dubbel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Autoriteit Financiële Diensten en Markten is de nieuwe naam voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of CBFA.

Comité voor Systeemrisico's houdt op te bestaan

Na de historische financiële crisis van 2008 volgde de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector (Belgisch Staatsblad van 28 september 2010). Die wet heeft het toezicht op onze financiële instellingen ingrijpend veranderd. Een tijdelijk Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen (CSRSFI) werd in het leven geroepen. Dit comité oefent (oefende) een prudentieel toezicht of permanente controle uit op al onze systeemrelevante financiële instellingen. Dit zijn de banken, verzekeraars, financiële groepen, verzekeringsholdings en maatschappijen met internationale activiteiten die andere instellingen kunnen meesleuren als zij in de problemen komen en dus een risico inhouden voor de stabiliteit van ons financiële stelstel. In het bijzonder zijn dit de kredietinstellingen Dexia Bank België nv, Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis), ING België nv en KBC Bank nv; de financiële holdings Dexia nv en KBC groep nv; de verzekeringsondernemingen AG Insurance nv, Axa Belgium nv, Dexia Insurance Belgium nv, Ethias nv en KBC Verzekeringen nv; de verzekeringsholding Ageas sa/nv; de instellingen die in België een doorslaggevende rol spelen bij bewaringsverrichtingen of verrekenings- of effectenafwikkelingsverrichtingen Euroclear nl. The Bank of New York Mellon nv en Euroclear Bank nv.

Invoering Twin Peaks model

Sinds 1 april jl. is de Nationale Bank verantwoordelijk voor het toezicht op alle financiële instellingen in België, met inbegrip van de bevoegdheden van het Comité voor Systeemrisico's of CSRSFI. Het CRSFI houdt op te bestaan. De Nationale Bank kijkt voortaan toe of de financiële instellingen in ons land een voldoende stevige kapitaalbasis hebben, legt liquiditeitregels op en ziet toe op hun rendabiliteit.
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), die is omgedoopt tot Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA of Financial Services and Markets Authority), wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten (zoals beursoperaties, fusies en overnames, handel in voorkennis, koersmanipulaties) en de naleving van de gedragsregels door de financiële instellingen (zoals de bescherming van de consument).

Sancties

Zowel de Nationale Bank als de FSMA kunnen preventieve en repressieve sancties opleggen. Er zal nog een nieuwe sanctiecommissie worden opgericht die zich uitspreekt over de administratieve geldboetes en dwangsommen die de Nationale Bank kan opleggen.
Tot slot worden de NBB en de FSMA verplicht om een protocol af te sluiten over de modaliteiten van hun samenwerking. Het naast elkaar bestaan van deze twee toezichthouders kan immers tot conflicten leiden.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief