Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011 – inkomstenjaar 2010). De fiscus heeft een omzendbrief uitgevaardigd met meer uitleg bij deze regel.

Beveiligingskosten voor 50% inbrengen

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering is gelijk aan 50% van de uitgaven die u gedaan heeft (kosten inclusief btw), en bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011). Het maximumbedrag geldt per jaar en per woning.

U kan een belastingvermindering krijgen in het jaar waarin u de uitgaven doet. Het is de factuurdatum die hier bepalend is, niet de datum waarop u uw factuur betaalt.

Als u een deel van uw woning gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan komt het deel van de uitgaven dat hierop betrekking heeft, niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Dit is alleen van toepassing als u de kosten voor dat deel van de woning aftrekt als beroepskosten of als dat deel van uw woning recht geeft op de investeringsaftrek. 

Zowel voor eigenaars als huurders

Zowel eigenaars van een woning als huurders kunnen aanspraak maken op de belastingvermindering. Als beide investeringen doen in de beveiliging van de woning, dan kunnen ze beide de vermindering krijgen.

Beveiliging tegen brand

Volgende uitgaven kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering:

levering en plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem;

brandwerende deuren.

Beveiliging tegen inbraak

Volgende uitgaven om uw woning tegen inbraak te beveiligen, kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering:

de levering en de plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen: specifiek inbraakwerend glas; beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen, kierstandhouder;

gepantserde deuren en poorten;

alarmsystemen en camerasystemen;

De aannemer die de werken uitvoert, moet geregistreerd zijn in België of de EU-lidstaat waar hij is gevestigd.

U kan geen belastingvermindering vragen voor een vrijstaande garage, een afsluiting of omheining in de tuin.

Formaliteiten

U moet het bedrag van de vermindering aangeven in code (.)382 (als u eigenaar bent) of code 1383 (als u huurder bent) van vak IX van de aangifte personenbelasting.

U moet zelf het bedrag van de belastingvermindering berekenen, in voorkomend geval tot maximum 690 euro per woning beperken en, in geval van een gemeenschappelijke aanslag, over de twee aangiftekolommen verdelen (volgens ieders eigendomsaandeel in de woning). 

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief