Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?

Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?

Relatiegeschenken kan u slechts voor de helft aftrekken als beroepskost. Reclameartikelen die opvallend de naam van uw vennootschap dragen, zijn echter volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide en deze correct te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting.

Reclameartikelen zijn volledig aftrekbaar

Reclameartikelen kan u volledig als beroepskosten aftrekken.

Reclameartikelen zijn voorwerpen, gadgets en verbruiksartikelen die massaal uitgedeeld worden met de bedoeling de benaming van de onderneming meer bekendheid te geven. Ze dragen op opvallende en blijvende wijze de benaming van de schenkende onderneming. Voorbeelden van reclameartikelen zijn balpennen, aanstekers en kalenders.

Volgens de fiscus kan men spreken van een reclameartikel als:

de voorwerpen bestemd zijn voor een zeer grote verspreiding en niet voorbehouden zijn aan een beperkte categorie klanten of zakenrelaties;

ze een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt;

ze opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen.

In plaats van de naam mag u ook uw logo of handelsmerk vermelden op voorwaarde dat het teken bij het grote publiek herkenbaar is.

Relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar

Kosten voor relatiegeschenken kan u slechts voor de helft als beroepskosten aftrekken.

De fiscus omschrijft relatiegeschenken als voorwerpen van een zekere waarde die periodiek of toevallig worden aangeboden in het kader van beroepsrelaties. Voorbeelden zijn drank, bloemen, pralines, cultuurcheques, luxeartikelen en uurwerken.

Gratis stalen ook volledig aftrekbaar

Gratis stalen zijn net als een reclameartikel volledig aftrekbaar. Het staal zit meestal in een veel kleinere verpakking dan die waarin het product gewoonlijk op de markt wordt gebracht.

Nieuws

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.

We kunnen een uitgiftepremie het best definiëren als het verschil tussen het kapitaal vertegenwoordigd door nieuwe aandelen, en de prijs die u voor die aandelen moet betalen. Maar hoe moet dat als de vennootschap geen maatschappelijk kapitaal heeft?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief