Twin Peaks Wet hervormt de controle op het financiële systeem

Twin Peaks Wet hervormt de controle op het financiële systeem

Na de historische financiële crisis van 2008 kon een hervorming van het toezicht op de financiële sector niet uitblijven. Die hervorming, “Twin Peaks” gedoopt, verloopt in twee fases. In een eerste fase wordt er een tijdelijk Comité voor Systeemrisico’s en Systeemrelevante Financiële Instellingen opgericht. Dit comité is bevoegd voor het prudentiële toezicht op alle systeemrelevante financiële instellingen in België. In een tweede fase verhuist heel dit toezicht naar de Nationale Bank.

De Wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector (Belgisch Staatsblad van 28 september 2010) heeft een belangrijke impact op het toezicht op onze financiële instellingen.

Fase 1: Oprichting Comité voor Systeemrisico's

In een eerste fase wordt er een Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen (CSRSFI) opgestart. Dit (overgangs)comité is samengesteld uit de directiecomités van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en de Nationale Bank van België (NBB). Het wordt voorgezeten door de gouverneur van de NBB. Het CSRSFI oefent een prudentieel toezicht of permanente controle uit op alle systeemrelevante financiële instellingen. Dit zijn banken, verzekeraars, financiële groepen, verzekeringsholdings en maatschappijen met internationale activiteiten die andere instellingen kunnen meesleuren als zij in de problemen komen en dus een risico inhouden voor de stabiliteit van ons financiële stelstel. In het bijzonder gaat het over:

de kredietinstellingen Dexia Bank België nv, Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis), ING België nv en KBC Bank nv;

de financiële holdings Dexia nv en KBC groep nv;

de verzekeringsondernemingen AG Insurance nv, Axa Belgium nv, Dexia Insurance Belgium nv, Ethias nv en KBC Verzekeringen nv;

de verzekeringsholding Ageas sa/nv;

de instellingen die in België een doorslaggevende rol spelen bij bewaringsverrichtingen of verrekenings- of effectenafwikkelingsverrichtingen Euroclear nl. The Bank of New York Mellon nv en Euroclear Bank nv.

Fase 2: Controle op financiële instellingen naar Nationale Bank

In een tweede fase wordt de NBB verantwoordelijk voor het toezicht op alle financiële instellingen in België, met inbegrip van de bevoegdheden van het CSRSFI.
De CBFA wordt dan verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten (zoals beursoperaties, fusies en overnames, handel in voorkennis, koersmanipulaties) en de naleving van de gedragsregels door de financiële instellingen (zoals de bescherming van de consument). De CBFA verandert trouwens van naam en wordt omgedoopt tot Financial Services AND Markets Authority (FSMA). De nieuwe benaming kan zowel in het Frans als het Nederlands worden gebruikt.
Het CSRSFI stopt zijn activiteiten op het ogenblik dat deze nieuwe taakverdeling in werking treedt.
Om de hervorming (tweede fase) van het financieel toezicht te voltooien, heeft de regering in lopende zaken wel de nodige volmachten nodig van het parlement. Wordt dus vervolgd.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info